15. maj 2013

KL: OPP er ingen mirakelløsning

Den offentlige sektor skal være bedre til at tænke totaløkonomisk, når man bygger, og OPP kan til det formål være en god organisationsform. Men private penge er ikke gratis, og OPP med privat finansiering må ikke blive en genvej til at gøre noget, som man ikke har råd til.

Det siger KL’s adm. direktør Kristian Wendelboe i en kommentar til det udspil om offentligt-private partnerskaber (OPP) som fem pensionsselskaber i dag har præsenteret.

”Når kommunerne låner penge, så koster det, uanset hvor man låner dem. Hvis en kommune skal vælge at organisere et bygge- eller anlægsprojekt som et OPP, så skal det være, fordi det er en god organiseringsform, som sikrer den mest hensigtsmæssige styring og vurdering af risici. Ikke fordi det giver adgang til at bruge flere penge, end man egentlig har råd til”, siger Kristian Wendelboe.

Det er Anders Eldrup og Peter Schütze, der på vegne af pensionsselskaberne har set nærmere på perspektiverne for privat finansiering af bygge- og anlægsprojekter.

Baggrunden er, at pensionskasserne sidder på en pengetank, der tilnærmelsesvis matcher den norske oliefond. Det er derfor oplagt at tænke den ressource ind i moderniseringen af samfundets store infrastrukturer.

Eldrup og Schütze anbefaler bl.a. at der blødes op på de stive deponeringsregler, og at der opbygges et kompetencecenter til opsamling af viden om bygge- og anlægsprocesser.

Det skal medvirke til, at man i fremtiden bliver bedre til at basere investeringsbeslutninger på vurderinger af totaløkonomi, hvor der både indtænkes udgifter til opførelse og vedligehold.

”KL er enig i, at investeringsbeslutninger så vidt muligt bør træffes på baggrund af totaløkonomi. Det gælder, uanset om investeringerne finansieres med offentlige eller private midler – herunder pensionsmidler,” siger Kristian Wendelboe.

”Reglerne for kommunernes adgang til at låne bør ikke være en hindring for dette. Bl.a. derfor blev det i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2013 besluttet at se nærmere på låne- og deponeringsreglerne i forhold til OPP og andre investeringer, der rummer mulighed for fremtidige driftsbesparelser.”, siger Kristian Wendelboe.

Kravet om, at der som udgangspunkt skal deponeres, når man låner private penge gennem et OPP, har til formål at sidestille de forskellige finansieringsformer.

KL mener derfor, at en lempelse af deponeringskravet bør følges af en tilsvarende generel låneadgang for at fastholde ligestilling af de to finansieringstyper. Alternativt vil en lempelse af deponeringsreglerne give et incitament til at låne dyrere hos de private, fordi det ville give en låneadgang, som kommunerne ikke ellers ville have haft.

Byggestyring og vurdering af risici er aspekter, som alle offentlige bygherrer – inklusive kommunerne – kan blive bedre til. Derfor hilser KL forslaget om at etablere et kompetencecenter om bygge- og anlægsprocesser velkomment.

Yderligere oplysninger hos pressechef Jonas Heltberg, KL, 3370-3333, jhe@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Sammendrag af rapport: Organisering og finansiering af offentlige infrastrukturprojekter

  • LINK

    Se rapporten i sin helhed (på engelsk)

  • LINK

    Kronik: Sådan moderniserer vi Danmark