13. maj 2013

KL efterspørger ideer til grønne udviklings-projekter

KL vil meget gerne i kontakt med medarbejdere i kommunerne, som har idéer til grønne udviklingsprojekter.

Der er et stadigt behov for at styrke den grønne omstilling af samfundet, men for at udviklingen kan tage fart, er der brug for de gode eksempler. Fokus på grøn omstilling kan blandt andet sikres ved at kunne henvise til gode eksempler på, hvordan offentlige investeringer kan bruges til at fremme ny grøn teknologi, og hvor der er mulighed for at afprøve nye teknologiske løsninger i stor skala.

Kommunerne står for en betydelig del af efterspørgslen i samfundet og det er samtidig meget af den borgernære aktivitet som har sit udspring i kommunerne. KL er derfor gået i samarbejde med Miljøstyrelsen om at fremme konkrete eksempler på samarbejder imellem offentlige myndigheder og private virksomheder om grønne udviklingsprojekter, hvor ny grøn og ressourceeffektiv teknologi afprøves.

Der efterspørges innovative projekter med en anlægsinvestering af en vis størrelse, eller projekter som indebærer en decideret produktudvikling eller tilpasning i en grønnere retning, hvor den offentlige myndighed er villig til at afprøve nye miljøteknologiske løsninger. Det kunne fx være et projekt om sortering af specifikke affaldsfraktioner eller ideen om at opbygge et kommunalt økologisk byggeri.

KL vil hjælpe til i hele projektets fremdrift frem mod et eventuelt udbud.

Fagligt er følgende områder i spil:

• Affald

• Økologisk byggeri

• Vand (herunder vandbesparelser)

• Luftforurening.

Målet for projektet er, at 1-2 projekter kommer i udbud i foråret 2014.

Hvis du har en idé du gerne vil dele, så kontakt Jakob Lylloff Henriksen, JHK@kl.dk. Brug gerne den vedlagte skabelon.

Vi sætter stor pris på de input som vi får. Input som kommer i betragtning som konkret udviklingsprojekt vil blive besvaret efter uge 23.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Skabelon - KL efterspørger ideer til grønne udviklingsprojekter