02. maj 2013

KL: Behov for bedre samarbejde om trafiksikkerhed

For mere end et år siden blev færdselssikkerhedsudvalgene nedlagt. I en ny undersøgelse angiver 58 procent af kommunerne, at det påvirker deres arbejde negativt. KL ønsker, at politiet skal løfte den lokale koordinering af trafiksikkerheden.

Kampagner langs vejene er blandt andet med til at øge trafiksikkerheden. Vejdirektoratets vejcentre har efter kommunesammenlægningen stået for at koordinere den lokale trafiksikkerhed mellem kommuner, Vejdirektoratet og politiet.

Det opgave blev udført af færdselssikkerhedsudvalgene, som Vejdirektoratet nedlagde i 2012 i forbindelse med besparelser.

KL’s Teknik og Miljøudvalg bekymrer sig over, at midlerne er sparet væk i Vejdirektoratet. Ude i kommunerne svarer 58 procent af teknik- og miljøcheferne også, at det påvirker deres arbejde negativt. 30 procent svarer, at det ikke ændrer noget, mens ingen har svaret, at det påvirker deres arbejde positivt.

”Undersøgelsen bekræfter, at der er brug for handling. Der er skabt et tomrum for trafiksikkerheden. Opgaven og dermed midlerne er en del af aftalerne ved kommunalreformen, og derfor kan de ikke spares væk. Der skal fortsat afsættes midler til lokal koordinering, kampagnearbejde og videndeling,” siger Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Allerede i efteråret kom KL med et bud på den lokale trafiksikkerhed.

”KL foreslår en lokal organisering, hvor politiet overtager sekretariatsfunktionen nationalt, og hvor de 12 politikredse får ansvaret for den lokale koordinering mellem politi, vejdirektorat og kommuner om vejtekniske forhold og lokale kampagner. Rådet for Sikker Trafik skal sekretariatsbetjene kampagneindsatsen, herunder understøtte kommunale kampagner, videndeling og netværk mellem aktørerne,” siger Martin Damm.

Fakta

  • Internetbaseret undersøgelse blandt de kommunale teknik- og miljøchefer i perioden 9.-22. april 2013.
  • Det konkrete spørgsmål lød: Hvordan påvirker Vejdirektoratets nedlæggelse af færdselssikkerhedsudvalgene jeres arbejde? (%)
  • 57 kommuner har svaret, hvilket betyder en svarprocent på 58.