02. maj 2013

En paneldebat med flere stemmer i samme kor

Fire debattører, en ordstyrer, tre hypoteser og inddragelse af deltagerne var opskriften på paneldebatten om grøn innovation i kommunestyret på Politisk Forum.

Frivilligt arbejde, partnerskaber og mere inden for rammerne var temaerne i paneldebatten på KL’s teknik- og miljøkonference Politisk Forum, som var præget af enighed mellem deltagerne.

Debattørerne var Anders Eldrup, formand Offeshore Center Danmark, Susanne Krawack fra tænketanken Concito, Lejres borgmester og formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Mette Touborg (SF) og formand for Teknik- og Boligudvalget i Kolding Kommune Knud Erik Langhoff (K). De blev styret af KL-direktør Jane Wiis, som præsenterede de tre hypoteser og kom med spørgsmål til salen.

Hypotese 1: For at hjælpe virksomhederne og fremme den grønne vækst skal kommuner tage initiativ til nye partnerskaber.

Borgmester Mette Touborg: ”Der er ingen tvivl om, at vi kan hjælpe med det. Kommunerne skal i højere grad indtage en facilitatorrolle – vi skal skabe relationerne og gøre det lettere for virksomhederne.”

Anders Eldrup: ”Den måde kommunen køber ind på, har også en betydning for hjælpen til virksomheder. Vi tænker billigst på den ene side, men vi skal også tænke på den anden side. Nemlig at handle for at stimulere nye produkter og virksomheder. Et eksempel er kommuner, som køber el-biler og stille parkering til rådighed. Det er vigtigt for, at nye initiativer kommer frem.”

Susanne Krawack: ”Vi skal et spadestik dybere. Projekter bliver tit lidt ude på sidelinjen. Fx elbilerne. Vi skal tage fat på velfærdsopgaverne, som kan åbne et marked for virksomheder med udbud, som lægger op til innovation. Virksomheder og kommuner skal spille sammen. Grøn innovation i kerneområderne som drives af kommunen – det er her, vi knækker koden for CO2.”

Knud Erik Langhoff: ”I Kolding tænker vi bæredygtigt. Vi bygger plejehjem bæredygtigt. Her kombineres kerneopgaver med den grønne dagsorden.”

Hypotese 2: Velfærden på teknik- og miljøområdet kan kun bevares, hvis borgerne i højere grad tager et medansvar, og flere arbejder frivilligt.

Susanne Krawack: Det er motivationen, der skal drive det. Jeg kender en særlig dynamik i landsbyer, hvor folk tager initiativ, og hvor kommunen skal understøtte med få midler og sætte få rammer. Kommunerne skal være parat til at lade kreativiteten blomstre og slippe kontrollen. Hellere innovativ end nul-fejls-politik. Mange politikere er allerede i dialog med virksomheder og borgergruppe. Meget mere end for ti år siden. Vi skal være opmærksomme på at lære af det.”

Anders Eldrup: ”Det er vigtigt. Se fx affaldssortering. Her nytter regler ikke noget, hvis borgerne ikke sortere i spandene. Så det er klart, at samspillet skal fungere.”

Borgmester Mette Touborg: ”Susanne har ret – vi skal turde både at give slip og stille forventninger til virksomheder  og borgere. Så vil de i højere grad gøre noget. I Lejre har vi fx givet nogle borgere lov til at lave et grønt område om til nyttehaver - det er sgu da noget sjovere.”

Knud Erik Langhoff: ”Vi skal vise tillid til borgere og medarbejdere. Det er vigtigt, at vi ikke tror, at vi i kommunen er de klogeste. Vi skal åbne for samarbejde og uddelegere.”

Hypotese 3: Velfærden på teknik- og miljørådet kan kun bevares, hvis kommunerne får to og to til at blive fem.

Mette Touborg: ”Kommunerne skal gøre det både i det store og i det små. Raballerparken i Roskilde er et god eksempel herpå. Men vi skal også tænke i mere end konkrete projekter og udvikle nye processor for samarbejde.”

Sussanne Krawack: ”Vi skal tænke i den måde, vi udbyder på og her stille grønne krav. Udbud efter forhandling. Kommunerne skal ikke lade en konsulent sørge for det. I forhold til offentlig-private-samarbejder er det vigtig, at kommunerne inddrager virksomhederne på det rigtige tidspunkt, fordi kommunen kan være langsommere i forhold til virksomhederne, der hurtigt er klar til at gå i gang.”

Anders Eldrup: ”Siden jeg arbejdede i Finansministeriet, er kommunerne kun blevet større og har fået flere opgaver. Jeg synes ikke, I skal være bange for at give opgaver fra jer og lære, at ikke alt sker på kommunens præmisser.”