03. maj 2013

En bjørnetjeneste når ledige snyder med praktik

500 ud af 5.000 virksomheder har oplevet, at ledige forsøger at få virksomhederne til at underskrive proformakontrakter om fiktiv praktik. De ledige gør sig selv en bjørnetjeneste ved at unddrage sig aktivering, siger KL.

Ifølge en rundspørge til 5.000 virksomheder, som Berlingske Business har foretaget, er de ledige i Danmark lige lovligt kreative, når de forsøger at slippe for at blive aktiveret af kommunens jobcenter.

500 af virksomhederne er nemlig blevet kontaktet af en ledig, der ønskede at indgå en aftale om fiktiv praktik, mens 350 virksomheder kender et eller flere konkrete eksempler på, at en ledig har indgået en proformakontrakt. Det skriver Berlingske Business.

En del virksomheder, som ikke ønsker at stå frem, siger til Berlingske Business, at de har accepteret aftalerne, da de finder det forståeligt pga. meningsløs aktivering.

Kommunerne vil ikke acceptere snyd

KL finder det helt utilstedeligt, hvis ledige forsøger at unddrage sig aktivering.

”Det er et klart krav, at ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at modtage dagpenge eller kontanthjælp. Gør man ikke det, opfylder man ikke sin del af kontrakten med samfundet. Kommunerne vil ikke acceptere snyd og trækker omgående i kontanthjælpen, når det bliver opdaget,” siger formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, Jacob Bundsgaard.

I Aarhus Kommune, hvor Jacob Bundsgaard er borgmester, har man fx indført en regel om, at der skal aflægges et besøg på virksomheden, før den godkendes til praktik eller løntilskud. Desuden har flere jobcentre indført regler mod praktikophold hos familie.

Godt med skærpet rådighedsforpligtigelse

”De ledige gør sig selv en bjørnetjeneste ved at unddrage sig aktivering. Ikke mindst aktivering i private virksomheder, som vi ved har rigtig god effekt. Den mulighed taber den ledige på gulvet ved ikke at samarbejde aktivt om reel opkvalificering på en virksomhed,” siger Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”KL er tilfreds med, at det er en del af kontanthjælpsreformen, at der bliver indført skærpede rådighedsforpligtigelse, hvis kommunen får mistanke om, at den ledige ikke fuldt står til rådighed for arbejde eller beskæftigelsesrettede tilbud.”