02. maj 2013

Anders Eldrup: I fremtiden vil de rige være dem, der sidder på råstofferne

Et stigende pres på ressourcer i fremtiden, når befolkningen går fra fattigdom til middelklasse, er blot et af de store problemer på det grønne område, ifølge Anders Eldrup, der mener, at kommunerne har en afgørende rolle for at udvikle holdbare grønne løsninger.

Verden står over for et ressourceproblem. En stadig større del af verdens befolkning bliver middelklasse med et dertilhørende ressourceforbrug. Det vil true samfundets stabilitet, fortalte Anders Eldrup, formand for Offshore Center Danmark og Copenhagen Cleantech Cluster samt forhenværende direktør i Dong Energy, på KL’s teknik- og miljøkonference Politisk Forum. Her holdt han torsdag en tale om grønt offentligt lederskab.

”Det er godt, at stor del bevæger sig væk fra fattigdom mod et godt liv, men det pres er ikke set før, og her kommer teknik og miljø til at spille en vigtig rolle. Vi undervurderer hvor meget pres, det vil betyde,” sagde Anders Eldrup.

Han kom omkring flere centrale problemstillinger, som han mener, hver især kan true samfundets stabilitet.

Også et skift i forholdet mellem prisen på råvarer og arbejdskraft, spår Anders Eldrup, vil ændre sig fremover. Hvor det i dag er arbejdskraft, der er dyrt og råstoffer, der er billige, vil det i fremtiden være dem, der sidder på råstofferne, der er de rige.

Derfor mener Anders Eldrup, at bedre genbrug af affald vil være nødvendig fremover, og her spiller kommunerne en vigtig rolle.

Det skal løses nedefra og op

Det er heller ikke til at komme udenom C02-problematikken, og Anders Eldrup mener, at de store organisationer som FN og EU har spillet fallit.

”De troede, de kunne mødes i Bella Centeret og så lave en aftale for hele verden. Men det store organisationer kan ikke levere en løsning på dette problem, og derfor må vi bruge en anden måde. Vi skal droppe top-down-modellen, og så må vi prøve at løse det nedefra og op,” sagde han.

Han glæder sig derfor over, at rigtig mange kommuner har klimastrategier og CO2-planer.

”Jeg oplever, at man ude i det nære er optaget af at tage CO2-problemet alvorligt og finde løsninger. Mange kommuner inddrager borgerne i et direkte samspil,” roste han.

Kommunerne har en afgørende rolle

Der er mange problemer på grund af klimaforandringerne med mere nedbør, og det er en vigtig opgave for den kommunale sektor. Også byerne skal indrettes mere holdbart med regulering af trafiklys, som kan spare energi, bedre parkering, så bilister hurtigt kan parkere og forurene mindre, mens de leder efter en p-plads. Anders Eldrup mener, at kommuner har en afgørende rolle for at udvikle holdbare grønne løsninger.

Afsluttende understregede Anders Eldrup, at når samfundet og herved også kommunerne går i gang med at løse de udfordringer, vil det afhjælpe et andet af de problemer, han ser, nemlig arbejdsløshed.

”Grønne løsninger er et virkemiddel, en vej til at skabe de job, vi mangler i vores del af verden. Fx affaldshåndteringsområdet, her ligger store manuelle opgaver og behov for arbejdskraft. At satse grønt er at skabe økonomisk bæredygtighed og arbejdspladser – det må I hjælpe med at udbrede," lød opfordringen.