06. juni 2013

Stort fald i sygefraværet i kommunerne

De kommunalt ansatte havde i gennemsnit knap 12 sygedage pr. fuldtidsansat i 2012. Det er mere end en halv dag mindre end året før. KL glæder sig over den positive udvikling.

”Det er femte år i træk, at det kommunale sygefravær falder. Og siden kommunalreformen i 2007 er sygefraværet faldet med ca. 15 %,” konstaterer formanden for KL’s Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler i en kommentar til de nye tal, som Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) i dag har offentliggjort..

”Tallene svarer til, at de kommunalt ansatte i gennemsnit er to dage mere på arbejde om året, fordi de er mindre syge. Det svarer til godt 3.500 ekstra medarbejdere på årsbasis i forhold til, hvis medarbejderne var lige så syge som i 2007”.

”Den markante reduktion af de ansattes sygefravær er et meget godt eksempel på, at vi gennem en målrettet indsats øger effektiviteten i den kommunale sektor. Vi producerer mere service for de samme penge, når vi formår at nedbringe sygefraværet,” siger Michael Ziegler.

Han glæder sig over, at hver fjerde medarbejder i kommunerne ikke havde en eneste sygedag i 2012 overhovedet. Til sammenligning var det kun hver femte i 2011, der ingen sygedage havde.

”Kommunerne har fortsat et meget stort fokus på at nedbringe sygefraværet. Det sker blandt andet med sygefraværspolitiker, sygefraværssamtaler og en stor indsats for at få medarbejderen hurtigt tilbage i arbejde. Det er en indsats, vi vil videreføre i de kommende år, og jeg tror, at vi godt kan få sygefraværet endnu længere ned,” siger Michael Ziegler.

Se tallene for det kommunale sygefravær på KRL’s hjemmeside: www.krl.dk

Yderligere oplysninger i KL hos pressechef Jonas Heltberg, 3370-3333, jhe@kl.dk

Fakta

  • En stor del af det samlede sygefravær er samlet hos en mindre gruppe. Ti procent af de kommunalt ansatte står således for 46 % af sygefraværet, mens mere end hver fjerde ingen sygedage har.
  • Lønmodtagere i det østlige Danmark har mere sygefravær end lønmodtagere i Jylland. Dette gælder på hele det danske arbejdsmarked – både i det offentlige og i det private.
  • Alle de ti største personalegrupper i kommunerne har oplevet et fald i sygefraværet fra 2011 til 2012. Det største relative fald ses hos de ufaglærte grupper og blandt kontorpersonalet.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Se tallene for det kommunale sygefravær i 2012

  • LINK

    Sygefravær rasler ned i kommunerne