28. juni 2013

Statens bidrag til moderniseringsaftalen (2014)

Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service i kommunerne. Aftalen er indgået i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2013 og indebærer, at staten og kommunerne hver skal levere 750 mio. kr. Regeringen har i forbindelse med økonomiaftalen for 2014 fremlagt nye initiativer med et samlet frigørelsespotentiale på 157,4 mio. kr. Dermed har regeringen i 2013 og 2014 samlet set som led i Moderniseringsaftalen fremlagt initiativer med frigørelsespotentiale på 770 mio. kr.

I lighed med tidligere år har KL udarbejdet et regneark, der viser de enkelte tiltag i aftalen. Det er KL’s anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det vil variere fra kommune til kommune, hvor stort potentialet ved det enkelte initiativ er. KL anbefaler, at de lokale forhold inddrages i vurderingen af initiativernes potentiale i den enkelte kommune.

Regeringens 2014-bidrag til moderniseringsaftalen og KL’s anbefalinger i forhold til budgetlægningen er detaljeret beskrevet i Budgetvejledning 2014, skrivelse G.3-6.

YDERLIGERE MATERIALE