27. juni 2013

Notat om økonomiske rammer for Socialtilsynene

Fra 1. januar 2014 overgår opgaven med tilsyn og godkendelse af social døgntilbud til socialtilsynene. Det påvirker alle kommuners økonomi. KL har udarbejdet et notat, der beskriver de økonomiske rammer for socialtilsynene, og hvordan kommunerne påvirkes heraf. Notatet er nu opdateret efter lovens vedtagelse og DUT-aftalens indgåelse.

Oprettelsen af de kommende fem socialtilsyn medfører en omfordeling af opgaverne forbundet med godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud – fra de 93 afgivende kommuner til de fem tilsynskommuner. For at sikre at økonomien kommer til at hænge sammen for samtlige kommuner efter implementeringen af godkendelses- og tilsynsreformen er der en del forhold vedr. de økonomiske rammer for de nye socialtilsyn, som hver enkelt kommune bør være opmærksom på.

KL har udarbejdet et notat, der beskriver de økonomiske rammer for socialtilsynene. Herunder beskrives hvordan finansieringsmodellen er, hvordan opgaveændringen er DUT-kompenseret, og hvordan tilpasning af medarbejderressourcer i hver enkelt kommune er en forudsætning for at økonomien hænger sammen.

Selvom loven er vedtaget, er der endnu ikke fuld klarhed over alle forhold af betydning for de økonomiske rammer. Fx vil mange af reglerne vedr. beregning og opkrævning af takster mv. fra socialtilsynene først blive beskrevet i en kommende bekendtgørelse.

Notatet vil blive løbende opdateret i takt med, at der opnås klarhed omkring de forskellige forhold med betydning for de økonomiske rammer for alle 98 kommuner. Notatet vil således blive udbygget og præciseret i senere versioner.

For yderligere spørgsmål om de økonomiske rammer kontakt Maria Pilegaard, KL’s økonomiske sekretariat, tlf. 3370 3730, e-mail: map@kl.dk.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Socialtilsyn De økonomiske rammer juni 2013