15. juni 2013

Kommunerne har fokus på resultater

Produktivitetskommissionen har i dag offentliggjort debatoplægget ”Fokus på resultater i den offentlige sektor”. Det skete på et velbesøgt pressemøde på Folkemødet på Bornholm.

Kommissionen har i oplægget taget fat på en vigtig diskussion om, hvordan man kan få endnu mere ud af skattekronerne. Og på det punkt har kommunerne allerede nået væsentlige resultater, understreger KL i en pressemeddelelse:

”Kommunerne har allerede gennemført store tilpasninger og effektiviseringer. KL’s effektiviseringsundersøgelser viser, at kommunerne over de seneste tre år har gennemført massive effektiviseringer og derigennem frigjort milliardbeløb” siger administrerende direktør i KL, Kristian Wendelboe.

Kommissionen peger på, at det er meget svært at sætte tal på potentialet for at forbedre produktiviteten i den offentlige sektor, men gør dog alligevel et tilløb hertil. Der nævnes fx nogle meget store tal på skoleområdet, men disse er i mange tilfælde langt fra en objektiv sandhed.

”Det kan godt være svært at få øje på realismen i mange af de tal, der omtales. Kommissionens tal bygger på et på mange måder usikkert grundlag. Og en stor del af de seneste års effektiviseringer er slet ikke opfanget i analysen, som er baseret på gennemsnit for perioden 2009-2011,” siger Kristian Wendelboe.

Kristian Wendelboe peger på, at kommunerne også i de kommende år vil arbejde for at effektivisere og få mere ud af pengene, hvor det kan lade sig gøre, og han tilføjer:

”Men kommunerne støder allerede i dag på den forhindring, at statslige regler i en række tilfælde blokerer, at arbejdet kan udføres på den mest effektive måde. Jeg synes, at det er vældig positivt, at Produktivitetskommissionen er opmærksom på netop dét forhold.”

Se oplægget fra Produktivitetskommissionen.

Yderligere oplysninger i KL hos pressechef Jonas Heltberg, 3370-3333.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Se oplægget fra Prduktivitetskommissionen: Produktivitet i den offentlige sektor - hvor er problemerne?