12. juni 2013

KL's udspil "Investér før det sker"

KL ønsker et fokusskifte i socialpolitiken. Der skal bl.a. satses på tidlige og fremskudte indsatser dér, hvor det udsatte barn og den udsatte borger færdes i dagligdagen. Læs udspillet "investér før det sker" her.

I udspillet, som blev lanceret i marts 2013, påpeger KL bl.a. at vi med vores stærke faglige udgangspunkt i kommunerne skal målrette vores indsatser, så der sættes ind på rette tid og sted. Vi skal os på viden om, hvad der virker - og flytte vores ressourcer efter det. KL anbefaler eksempelvis at kommunerne i højere grad anvender evidensbarede familieprogrammer på børneområdet.

Vi skal gøre op med økonomisk og faglig silotænkning. Vi skal formulere fælles mål og insistere på helhed og sammenhæng i de kommunale løsninger. Samtidig er det helt afgørende, at vi fortsætter med at tænke og handle med inklusion som omdrejningspunkt for det sociale arbejde. Vi skal udnytte, at kommunerne allerede er frontløbere på denne dagsorden.

Endelig skal fremtidens socialpolitik bygge på at velfærdsløsninger skabes i et samspil mellem borgeren, pårørende, frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner, private virksomheder mv. Derved skaber vi flere muligheder for deltagelse i nye fællesskaber.

Læs udspillet "Investér før det sker" i bunden af artiklen.

YDERLIGERE MATERIALE