19. juni 2013

Klæd din organisation på med DOL

Det kræver god ledelse, hvis vi skal løse de mange udfordringer, vi står over for i den offentlige sektor. Derfor skal vi sørge for, at lederne er klædt ordentligt på. Det kan Den Offentlige Lederuddannelse hjælpe med. Se hvordan i den nye DOL-video.

Der er masser af udfordringer at tage fat på i den offentlige sektor. Vi skal effektivisere, og vi skal finde nye måder at gøre tingene på. Vi skal leve op til de stigende og mange forskellige forventninger fra borgerne, og vi skal blive bedre til at navigere i krydsfeltet mellem medarbejdere, politikere og borgere.

Hvis vi vil have bedre hjemmepleje, bedre undervisning og bedre institutioner, er en del af løsningen bedre ledelse på tværs i organisationen og dygtige ledere, der tænker strategisk og innovativt. Det stiller store krav til lederne i den offentlige sektor. For det er dem, der står i spidsen for den omstillingsproces, der er nødvendig. Derfor skal vi sørge for, at de er klædt ordentligt på til at løse opgaven. Her kan Den Offentlige Lederuddannelse hjælpe. 

Se den nye informationsvideo om DOL og hør, hvordan DOL kan hjælpe hele organisationen til at løfte fremtidens velfærdsopgaver. Se filmen på www.cok.dk/dolfilm.