14. juni 2013

KL´s høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om ændring af vandløbsindsatser i vandplanerne

Når de statslige vandplaner er vedtaget, skal kommunerne i gang med de kommunale vandhandleplaner og de konkrete vandløbsindsatser. Bekendtgørelsesudkastet fastsætter, at inden en indsats gennemføres, skal kommunen foretage en naturfaglig og lokal vurdering af de konkrete vandløbsindsatser i vandplanen.

Bekendtgørelsens aktuelle udformning sætter efter KL’s opfattelse en overordnet ramme, som først detaljeres til et operativt niveau gennem den følgende vejledning. KL forventer at blive inddraget i dialog herom og påregner i forbindelse med vejledningen at give et mere detaljeret fagligt høringssvar.

Høringssvaret i hele sin længde findes som pdf nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af vandløbsindsatser i vandplanerne