27. juni 2013

KL glæder sig over aftale om reform af landbrugsstøtte

KL’s ønsker om et løft til landdistrikterne bliver vedtaget i EU's fremtidige landbrugspolitik for 2014-2020.

Det står klart, efter at EU's landbrugsministre natten til onsdag nåede til enighed om størstedelen af landbrugsstøtte-reformen for 2014-2020.

Aftalen betyder, at medlemslandene vil kunne overføre op til 15 % til landdistriktsudvikling. Regeringen har tidligere meldt ud, at den ønsker at fordele 10 %, hvilket helt konkret betyder 700 mio. kr. til landdistriktsudvikling.

KL hilser aftalen velkommen, og formand for KL’s Internationale Udvalg, borgmester Søren Pape Poulsen, udtaler:

”Sigtet med vores interessevaretagelse var at sikre den rigtige finansieringsramme for, at kommunerne kan imødegå de store udfordringer på naturbe-skyttelses-, klimatilpasnings-, og teknologiudviklingsområdet”.

”I en tid med begrænsede ressourcer skal EU's investeringer understøtte de forpligtelser, som EU's medlemsstater har indgået, og som kommunerne i sidste ende skal implementere. Det er derfor meget glædeligt, at resultatet af aftalen er gået vores vej”.

En grøn aftale

Den endelige aftale forventes at indeholde en ”søjle-fleksibilitet”. Første søjle fokuserer først og fremmest på at give landbrugene indkomststøtte, mens søjle to støtter landdistrikterne i deres udvikling. Danmark modtager for perioden 2007-2013 3,3 mia. kr. igennem puljen for landdistriktsudvikling.

Formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, borgmester Martin Damm, udtaler:

”Det er meget positivt, at midlerne kan målrettes udviklingen i landdistrik-terne, således at det understøtter den grønne omstilling og indsatsen for at bevare naturen og miljøet.”

Mål for regeringen og for KL

Regeringen udmeldte i maj 2012, at den planlægger at overføre 10 % fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsmidlerne, der bl.a. finansierer den kommunale implementering af vand- og naturplanerne. Det svarer til 700 mio. kr. om året.

Formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, borgmester Martin Damm, udtaler om aftalen:

”Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om at lade landbruget i stikken. De fleste midler vil, uanset hvad, ende hos landmændene – målretningen vil give bedre samfunds-efficiens og flersidige indtjeningsmuligheder for landbruget.”

”Mange landmænd er allerede langt fremme fx med naturpleje som driftsgren, og den udvikling skal selvsagt støttes. Som samfund har vi en pligt til at øremærke en del af midlerne til det, der bedst fremmer udvikling og vækst for samfundet.”

Yderligere oplysninger i KL hos pressechef Jonas Heltberg, 3370-3333, jhe@kl.dk