28. juni 2013

Arbejdsretten har i dag afsagt dom i sagen om opgørelse af lærernes arbejdstid, som LC anlagde under lockouten i foråret

Arbejdsretten har i dag afsagt dom i sagen om opgørelse af lærernes arbejdstid, som LC anlagde under lockouten i foråret. KL har vundet sagen.

Arbejdsretten har fastslået, at en lovlig konflikt afbryder ansættelsesforholdet helt i overensstemmelse med sædvanlig praksis. Ligeledes har arbejdsretten fastslået, at ansættelsesforholdet også i relation til opgørelse af lærernes arbejdstid alene anses for suspenderet under konflikten. Det har den betydning, at lærernes arbejdstid ikke skal opgøres ved konfliktens start som påstået af LC.

Konkret betyder det, at arbejdstiden for lockoutperioden medregnes i den samlede arbejdstidsopgørelse for hele normperioden med den forud for lockoutens ikrafttræden planlagte arbejdstid.

KL vil nu nærlæse afgørelsen og vende tilbage med eventuelle supplerende bemærkninger om afgørelsens betydning for opgørelsen af lærernes arbejdstid.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Janne Vinderslev, jai@kl.dk og Anne Færge Bork, afb@kl.dk

 

Dommen er vedlagt som bilag.

YDERLIGERE MATERIALE