02. juli 2013

Udviklingsstrategierne for 2014 viser en stabil udvikling på social- og specialundervis-ningsområdet

1. juli har Socialstyrelsen modtaget fem udviklingsstrategier for det specialiserede social- og specialundervisningsområde – en fra kommunalbestyrelserne i hver region. De viser, at antallet af pladser på social- og specialundervisningsområdet modsvarer behovet.

En del af rammeaftalen på social- og specialundervisningsområdet er udviklingsstrategien, der sætter fokus på den faglige udvikling i tilbuddene til udsatte borgere og borggere med handicap.

Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i hver region vedtager hvert år en udviklingsstrategi, der sætter fokus på udvikling og sikring af de højt specialiserede tilbud, som kommunerne i fællesskab har ansvaret for at tilvejebringe. Her sættes metodeudvikling, kvalitet og omkostningseffektivitet i centrum.

I år skal alle fem strategier forholde sig til temaet ’godkendelse og tilsyn’, som er særligt udpeget af social- og integrationsministeren. Derudover har hver udviklingsstrategi sine egne temaer, som er bestemt af de regionale udviklingstendenser og behov.

Udviklingsstrategien indeholder også et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. Det overordnede billede er, at kommunerne har de pladser, der er behov for, men at kommunerne også i det kommende år orienterer sig mod de nære og innovative løsninger for borgerne i den enkelte kommune, samtidig med at der aftales fælleskommunale procedure og tiltag, som bidrager til at sikre, at de mest specialiserede kompetencer og tilbud bevares og udvikles.

Du kan se en samlet oversigt over de fem udviklingsstrategier for 2014 i bilaget her på siden.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Oversigt over de fem udviklingsstrategier for 2014