03. juli 2013

Ny klagestruktur

Fra den 1. juli 2013 er klagebehandlingen blevet placeret ét sted, nemlig i Ankestyrelsen. Det betyder, at Ankestyrelsen fra den 1. juli er eneste klageinstans over afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Kommunerne skal således fra og med den 1. juli 2013 sende klager over afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet til Ankestyrelsen, hvis kommunen fastholder sin afgørelse efter at have genvurderet sagen.

Læs Ankestyrelsens brev til alle landets borgmestrer om betydningen af Folketingets vedtagelse af ændringen af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område for samarbejdet mellem Ankestyrelsen og kommunerne.

Læs også de nye kontakt oplysninger til Ankestyrelsen, som skal anvendes fra og med mandag den 1. juli 2013.

YDERLIGERE MATERIALE