30. juli 2013

KL: Færre på læreruddannelsen skyldes øgede krav

26 pct. færre er blevet optaget på læreruddannelsen i år. Det skyldes bl.a., at adgangskravene til uddannelsen blev skærpet i foråret. Det er positivt, mener KL, som nu vil arbejde for at styrke læreruddannelsen yderligere.

Nye tal fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser viser, at der er 26 pct. færre, som er blevet optaget på læreruddannelsen i år i forhold til sidste år. Tidligere på måneden viste tallene også, at der var 14 pct. færre, som havde søgt ind på læreruddannelsen i år i forhold til 2012.

Ifølge KL’s formand for Børne- og Kulturudvalget, Jane Findahl, er der ingen grund til bekymring.

”Adgangskravene til læreruddannelsen blev skærpet i foråret. Det har betydet, at det er blevet sværere at blive lærer. Det er positivt, fordi uddannelsen længe har kæmpet med et frafald på 40 pct. Derfor tror jeg på, at vi i fremtiden vil få de rigtige ind på læreruddannelsen, som virkelig ønsker at være der,” siger Jane Findahl:

”Jeg er sikker på, at vi med den nye reform af uddannelsen får en læreruddannelse, der bliver mere attraktiv, og hvor færre falder fra. Derfor glæder det mig at se, at 91 pct. af dem, som havde læreruddannelsen som 1. prioritet i år, også er kommet ind på uddannelsen. Det er en stigning i forhold til sidste år, hvor 86 pct. blev optaget.”

Mere ligelig kønsfordeling

Jane Findahl understreger, at det endnu er svært at konkludere 100 pct. på tallene, fordi der ofte sker store ændringer frem mod studiestart på grund af omvalg mv. Hun glæder sig dog over, at der er kommet flere mænd ind på uddannelsen.

”Det er godt, at der er kommet flere mænd ind på læreruddannelsen, og at det dermed ser ud til, at vi får en mere ligelig kønsfordeling. For vi har brug for lærere af begge køn,” siger Jane Findahl.

”Nu er det vigtigt, at vi får styrket læreruddannelsen yderligere – herunder med flere timer og en bedre praktik, så vi får endnu flere til at brænde for faget. Det gælder børnenes fremtid.”

Yderliere oplysninger i KL hos kommunikationsmedarbejder Trine Møller, 3370-3886, trm@kl.dk