05. juli 2013

DA fordrejer tal om rekruttering

Der er ikke 9.400 ledige job, som bare står og venter på at blive søgt, lyder det fra KL i en kommentar til Arbejdsmarkedsstyrelsens halvårlige rekrutteringsundersøgelse.

Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) seneste undersøgelse af virksomhedernes rekrutteringssituation for foråret 2013 viser, at virksomhederne i mindre grad har problemer med at rekruttere arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.

”Alligevel er det lykkedes Dansk Arbejdsgiverforening (DA) at fordreje tallene, så de dels giver udtryk for en kraftig stigning, dels at der er 9.400 ledige job, som de ledige bare kan søge, og som jobcentrene burde anvise de ledige til,” siger Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg og fortsætter:

”Både vi og DA er helt klar over, at der ikke er tale om, at der er 9.400 ubesatte stillinger, men 9.400 rekrutteringer, der ikke er gået efter planen. Undersøgelsen siger noget om, hvor let eller svært virksomhederne har ved at besætte stillinger. Men den siger altså ikke noget om, hvorvidt virksomhederne ender med at have stillinger, der er ubesatte.”

”Alle har en interesse i, at stillingerne bliver besat. Derfor vil vi også meget hellere hæfte os ved det interessante i undersøgelsen, nemlig hvordan virksomhederne rekrutterer. Her tyder det jo på, at der er plads til forbedring,” siger Jacob Bundsgaard og peger på, at virksomhederne kun i 23 procent af rekrutteringsforløbene tog kontakt til det kommunale jobcenter.

”Hvis virksomhederne oplever, at de søger forgæves, vil vi meget gerne i dialog med dem om, hvordan vi kan skabe et bedre samarbejde. Systemet fungerer ikke, som det skal, hvis virksomhederne ikke bruger jobcentrene,” siger Jacob Bundsgaard og finder det samtidig tankevækkende, at næsten halvdelen af virksomhederne selv svarer i undersøgelsen, at de kunne have gjort mere for at få stillingerne besat.

”Det er derfor helt forkert at fremstille de ledige som ikke interesserede i at tage et job. Og det er forkert af DA at fremstille jobcentrene som nogle, der ikke gør deres arbejde godt nok,” siger Jacob Bundsgaard.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere om Arbejdsmarkeds- styrelsens undersøgelse her