10. januar 2013

V-borgmestre: Bankesag er en farce