14. januar 2013

Løn- og Personalenyt nr. 2013:1 - Vejledning til kommunerne om hovedprincipperne ved frasigelse af kollektive overenskomster i forbindelse med overtagelsen af regionale institutioner - de såkaldte kan-institutioner

Kommuner, der overtager regionale tilbud, de såkaldte kan-institutioner, jf. Lov om social service § 186, skal frasige sig de regionale overenskomster senest 3 uger efter den faktiske overtagelse af kan-institutionen.

Fristen for at frasige sig de regionale overenskomster for kan-institutioner, der er overtaget pr. 1. januar 2013, nærmer sig derfor hastigt. KL giver i vedhæftede Løn- og personalenyt en vejledning til kommunerne om hovedprincipperne.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Løn og Personalenyt 2013 - 1

  • LINK

    Skabelon til meddelelse til den/de faglige organisation(er) om frasigelse af kollektive overenskomster

  • LINK

    Udbudsportalen