31. januar 2013

Kode til læring

Skal vi højne kvaliteten i folkeskolen, handler det i høj grad om at udvikle læringsmiljøerne, understøttet af it. Vi har brug for en ny praksis på skolerne, lyder det fra KL.

1500 deltagere med rod og interesse i folkeskolen og dens udvikling er i dag og i morgen samlet til KL’s Skolerigsdag i Aalborg Kongres- og Kultur Center. Temaet er læringsmiljø som kode til læring.

”Folkeskolen er i den grad til debat med reformtanker og overenskomstforhandlinger. Det handler om en ny skole, som motiverer alle elever, og hvor alle elever lærer mere,” siger KL’s formand Erik Nielsen.

På Skolerigsdagen løfter formanden lidt af sløret for en Rambøll-undersøgelse om det aktuelle læringsmiljø i folkeskolen.

Undersøgelsen viser bl.a., at kun få lærere sætter læringsmål for eleverne og jævnligt drøfter elevernes fremskridt, indsats og resultater med eleverne selv.

Samtidig består undervisningen primært af traditionelle undervisningsforløb og kun i ringe grad af autentiske og praksisnære forløb, som tager afsæt i virkeligheden. Endelig viser undersøgelsen, at lærerne typisk ikke udfordrer hinanden gennem feedback og lignende.

”Vi ved fra forskning, at elever lærer mere, når der er tydelige mål for, hvad de skal lære. Vi ved, at elever lærer mere, når undervisningen tager udgangspunkt i virkeligheden. Og vi ved, at samarbejde gavner kvaliteten i undervisningen. Vi skal bruge den viden og undersøgelsens resultater, når vi skal udvikle skolen og justere skolepolitikken i vores kommuner,” siger Erik Nielsen og fortsætter:

”Regeringens folkeskoleudspil lægger op til at omstille arbejdet i folkeskolen markant. Men nye regler gør ikke hele arbejdet. Vi har brug for en ny praksis på skolerne. Undersøgelsen viser, hvor der er behov for at sætte ind, når vi skal sikre høj kvalitet i undervisningen. Læringsmiljøer er kode til læring.”

Yderligere oplysninger hos pressechef Jonas Heltberg, KL, 3370-3333, jhe@kl.dk