22. januar 2013

KL: Vindmølleplaner kræver udlægsordning

Hvis de ambitiøse planer for vindkraft skal lykkes, kræver det en ordning, hvor staten skal lægge penge ud for kommunerne til at opkøbe land til vindmølle-projekter. Det skriver KL i et brev til Folketingets energiordførere.

”Kommunerne bakker fuldt ud op om den ambitiøse målsætning om vindmøller med kapacitet på 1.800 MW på land i 2020. Men der er en række rammevilkår, som skal ændres, så gener ved møllerne kan undgås, hvis de ambitiøse planer skal gennemføres,” siger formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, Martin Damm.

Han peger på, at regeringens planer svarer til en tredobling af de eksisterende lokalplanlagte vindmølleområder på land. Og han efterlyser konkret, at der indføres en udlægsordning, hvor kommunerne låner penge fra en statslig pulje til langt tidligere i processen at kunne opkøbe og nedrive ejendomme, som hindrer udvidelsen af et mølleareal.

Når vindmølleområderne er klar til brug, og jorden bliver solgt videre til projektudviklerne, kan staten få pengene tilbage. Der er således alene tale om et statsligt udlæg.

”Vi ser alt for ofte, at det giver konflikter og juridiske slagsmål, når kommunen skal indgå en aftale med ejeren om opkøb af ejendomme ganske sent i processen, hvor vindmølleplanerne er meget konkrete, og lokalplansprocessen er i gang,” siger Martin Damm.

Han understreger, at det er vigtigt for KL, at en sådan ordning bliver adskilt fra den enkelte kommunes låneramme og det samlede anlægsloft.

Energiforliget fra marts 2012 betyder, at der frem mod 2020 skal opstilles et større antal nye vindmøller på land. I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at regeringen medio 2013 skal fremlægge et oplæg til, hvordan opstillingen af vindmøller kan understøttes bedst muligt.

Læs brevet til energiordførerne i pdf'en her på siden.
For yderligere kommentarer fra Martin Damm, kontakt KL's presseafdeling, tlf. 3370-3333. 

YDERLIGERE MATERIALE