24. januar 2013

KL´s høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse

Bekendtgørelserne ændres for at skabe grundlag for den øgede indsats omkring klimatilpasning, der indgik i sidste sommers aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi.

Helt overordnet hilser KL de 3 bekendtgørelser velkommen. Her er tale om et vigtigt skridt i retning af at få etableret rammer for at gennemføre de rigtige løsninger i relation til skybrudshændelser/regnhændelser.

KL er helt enig i, at kommunerne skal fastlægge rammerne for klimatilpasning i de respektive sektorplaner mv. KL peger igen på, at selskaberne må tillægges handlepligt, som konsekvens af planerne. Når Kommunalbestyrelsen beslutter service- og miljømål gennem sektorplanlægningen, skal der umiddelbart være adgang for vandselskabet til at finansiere målene som ”1:1 omkostninger”.

KL mener selvfølgelig ikke, at kommunerne skal foretage sin sektorplanlægning m.v. uden at inddrage vandselskaberne heri. I den sammenhæng hilser KL vejledningen om klimatilpasningsplanlægning, som nu er i høring, velkommen.

KL fraråder evt. langvarig revision af de foreliggende udkast til bekendtgørelser lige nu. Idet vi allerede er i januar 2013, haster det med at få udsendt bekendtgørelserne som grundlag for implementering af elementerne om klimatilpasning i ØA 13, der blev indgået mellem regeringen og KL sidste sommer. KL anbefaler derfor, at der kun præciseres enkelte elementer i udkastet til bekendtgørelserne i denne omgang.

Høringssvaret i hele sin længde findes i pdf nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL høringssvar til tre bekendtgørelser om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af projekter vedr. tag- og overfladevand mv