30. januar 2013

KL´s høringssvar til vejledning om kommunale klimatilpasningsplaner

Udkast til vejledning understøtter implementeringen af elementerne om klimatilpasning i ØA 13, der blev indgået mellem regeringen og KL sidste sommer. KL hilser vejledningen velkommen, dermed afklares en række vigtige forhold i forhold til kommunernes planlægning.

Vejledningens opdeling i tre afsnit er et positivt forsøg på at lette formidlingen internt i kommunen. Fordelingen af information i de tre afsnit forekommer velvalgt og væsentlige problemer beskrives.

Vejledningen kan støtte arbejdet med klimatilpasningsplanen, så kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2013 kan godkende et forslag til kommuneplantillæg (klimatilpasningsplan). KL forventer, at kommuneplantillægget i mange kommuner bliver sendt i høring hen over årsskiftet 2013/2014.

Omkring klimalokalplanlægningen havde KL håbet at se et mere fyldigt katalog. Hovedparten af indholdet er eksisterende reguleringsmuligheder i lokalplanlægningen relateret til andre problemstillinger, f.eks. støj, som jo ikke er en klimaudfordring.

Høringssvaret i hele sin længde findes som pdf nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar til vejledning om kommunale klimatilpasningsplaner og kommunale klimalokalplaner