24. januar 2013

KL har ønskeliste til mobildækning

I et brev til erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen kommer KL’s formand Erik Nielsen med ønsker til mobildækningen. Samtidig kritiserer han den aftalte kortlægning.

Tilbage i februar 2012 indgik KL en aftale med den daværende erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF), hvor KL forpligtede sig til at gå i dialog med telebranchen og Danske Regioner om blandt andet placeringen af mobilmaster.

KL’s formand Erik Nielsen følger nu op ved at skrive til den nye minister på posten, Annette Vilhelmsen (SF).

”Parallelt med dialogmøderne om forbedret mobildækning rundt om i landet har vi i kommunale sammenhænge haft en række drøftelser. Problemstillingen med forbedret mobildækning opleves særligt i tyndt befolkede landdistrikter,” skriver Erik Nielsen blandt andet.

Top 3 om mobildækning

Erik Nielsen fremhæver i brevet tre punkter, som han vil bede regeringen arbejde for.

For det første skal der sikres midler til en ordning, som giver udkantsområderne mulighed for at søge om støtte til opsætning af mobilmaster. Midlerne kan eksempelvis findes som en el af finansloven.

Derudover skal der etableres en roaming-model, som vil sige, at man til samme pris bliver omstillet til den bedste mast i nærheden, når man ringer – uanset hvilket selskab, man har.

Slutteligt skal der gives mulighed for at udbrede femtoceller, som ifølge brevet er ”installationer, der opsættes i bygninger, der har bredbåndsadgang, og hvor femtocellerne gør, at man kan bruge mobil i hele bygningen, idet transmissionen, uden mobilbrugeren lægger mærke til det, sker via bredbåndet.”

Kort skal dække data

En anden del af aftalen fra februar var, at Erhvervsstyrelsen i samarbejde med de andre parter skulle kortlægge mobildækningen i Danmark.

KL er utilfreds med, at den nuværende kortlægning kun gennemføres for telemobildækning – og ikke datamobildækning.

”KL vil bede om, at denne beslutning ændres. Danmark har brug for at få et ordentligt statistisk grundlag for, hvordan det står til med både tale- og dataforbindelsen for at kunne handle betids. Vi har brug for, at den fortsatte dialog om emnet sker på et oplyst grundlag. Og dialog får vi brug for – for datatrafikken fra mobiltelefoner stiger i øjeblikket årligt med hele 240 procent,” skriver Erik Nielsen.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Vil pålægge teleselskaber socialt ansvar