18. januar 2013

Erik Nielsen: Regeringens ansvar at sikre job

Det er Folketinget, der har vedtaget at forkorte dagpengeperioden i en tid med stigende arbejdsløshed. Det er derfor utilstedeligt at rette kritik mod jobcentrene for, at tusinder mister deres dagpenge.

Det siger KL’s formand Erik Nielsen i en reaktion på debatten om de kommunale jobcentre.

”Ministre og folketingsmedlemmer må tage ansvaret for at forkorte dagpengeperioden på sig. I jobcentrene kan vi hjælpe og vejlede de ledige, og vi kan sikre, at deres kvalifikationer holdes ved lige. Men ligesom jobcentrene ikke kan skabe arbejdsløshed, kan de heller ikke stampe nye job op af jorden,” siger Erik Nielsen.

Han understreger, at det er op til regeringen og Folketinget at føre en politik, der sikrer vækst og stigende beskæftigelse.

”I kommunerne har vi gjort vores for at hjælpe de ledige, der står til at falde ud af dagpengesystemet. Blandt andet har vi allerede nu oprettet det antal akutjob, vi havde forpligtet os til at oprette inden sommer, og mange kom-muner har også taget andre initiativer. Problemet er bare, at der i øjeblikket ikke skabes de job, der kan sikre, at langtidsledige ikke falder ud af systemet,” pointerer KL-formanden.

Han glæder sig over, at beskæftigelsesministeren lægger op til at forenkle reglerne på beskæftigelsesområdet, så de bliver lettere at overskue, og medarbejderne kan bruge mere tid på at hjælpe de ledige.

”Kommunerne har i årevis efterlyst enklere regler og færre proceskrav, men indtil nu har vi talt for døve øren. Så det vil glæde mig, hvis de smukke ord fra ministeren følges op med reel handling, der gør en forskel. Det er ikke et øjeblik for tidligt,” siger Erik Nielsen.

Yderligere oplysninger i KL hos pressechef Jonas Heltberg, 3370-3333, jhe@kl.dk

 

FAKTA
  • Siden kommunerne overtog ansvaret for alle ledige, er antallet af aktiveringsforløb mere end tredoblet - fra 75.000 i 2008 til 325.000 i 2011.
  • På trods af den store krise og en stærkt stigende arbejdsløshed er langtidsledigheden reduceret fra 42.000 i november 2010 til 36.000 november 2012.
  • Antallet af unge nyledige under 30 år, der er selvforsørgende et halvt år efter aktiveringen, er steget fra 44 procent i 2008 til 51 procent i 2010.
  • Siden kommunerne overtog hele beskæftigelsesindsatsen, er der sket en firedobling af aktivering i private virksomheder og en fordobling i andelen af virksomheder, der har ledige i tilbud.
  • Der aktiveres i dag den samme andel forsikrede ledige i private virksomheder uden for kommunegrænserne, som før kommunerne overtog indsatsen fra staten. Indsatsen for de ledige følger de almindelige pendlingsmønstre for beskæftigede.
  • Dermed er der ingen dokumentation for myten om, at jobcentrene ikke anviser job eller aktivering i andre kommuner.