10. januar 2013

De effektive kommuner 2012 og 2013

Kommunerne har effektiviseret for ca. 2,5 mia. kr. i 2012. Det svarer til mere end 1 pct. af driftsbudgettet. I 2013 har kommunerne sat en endnu mere ambitiøs dagsorden. Det viser KL's undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde.

Undersøgelsen af kommunernes effektiviseringsarbejde i 2012 og 2013 er gennemført i november og december 2012. 80 af landets 98 kommuner har deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser bl.a.:

  • Kommunerne har i 2012 realiseret effektiviseringsgevinster for ca. 2,5 mia. kr.
  • Kommunerne budgetterer med effektiviseringsgevinster for ca. 2,8 mia. kr. i 2013.
  • Effektiviseringsarbejdet er målrettet alle dele af den kommunale sektor. I 2012 blev 22 pct. af gevinsterne hentet på det administrative område, mens henholdsvis 18 pct. og 16 pct. af gevinsterne hentet på ældre- og skoleområdet.
  • Der sættes ind med en bred vifte af initiativer. Lige fra digitalisering, institutions- og skolesammenlægninger, administrative fællesskaber og organisationsomlægninger til velfærdsteknologi, energibesparelser, centrale indkøbsaftaler, konkurrenceudsættelse og reduktion af sygefravær mv.
  • De fleste effektiviseringsgevinster hentes fortsat gennem strukturændringer, men i 2013 forventes andre initiativer at tegne sig for en større andel af de samlede gevinster.
  • Kommunerne har taget eller forventer at tage en lang række velfærdsteknologiske løsninger i brug, og 71 pct. af kommunerne forventer, at velfærdsteknologi vil bidrage til effektiviseringsgevinster i 2013.
  • Kommunerne investerer i bedre it og øget digitalisering, og alle kommuner forventer, at det vil bidrage til gevinster i 2013.  

Undersøgelsen viser også, at det har direkte effekt på bundlinjen, at kommunalbestyrelsen og direktionen deltager aktivt i kommunens effektiviseringsarbejde.

"De effektive kommuner - undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2012 og 2013" fra januar 2013 kan hentes via linket nedenfor. Der er også link til KL's tilsvarende undersøgelser fra 2010, 2011 og 2012.

YDERLIGERE MATERIALE