31. januar 2013

Dagsorden, bilag samt referat til TMU-møde d. 6. februar 2013

Her finder du dagsorden og bilag til mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 6. februar 2013. Referatet fra mødet ligger nu også her på siden.

Mødematerialet består af en dagsorden og en bilagsdel. Begge dele findes som PDF herunder.

Referatet fra mødet samt høringssvaret fra H. C. Østerby ligger nu også på siden.

Der gøres opmærksom på, at dagsorden samt bilag kun bliver udsendt elektronisk. Derudover gøres der opmærksom på, at KL har fået nyt dagsordensystem, som endnu ikke er færdigimplementeret, og layoutet er derfor ikke optimalt – det vil blive ændret fremadrettet.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Dagsorden til KLs Teknik og Miljøudvalgsmøde onsdag den 6 februar 2013

  • Bilagsdel til KL Teknik og Miljøudvalgsmøde onsdag den 6 februar 2013

  • PDF

    Referat - KL Teknik og Miljøudvalgsmøde torsdag den 6. februar 2013

  • Høringssvar fra H.C. Østerby, møde den 6. februar 2013