30. januar 2013

Dagsorden, bilag samt referat fra møde i Teknikerkontaktudvalget d. 8. februar 2013

Her finder du dagsorden og bilag til brug for Teknikerkontaktudvalgsmødet den 8. februar 2013. Forsinkelsen på materialet skyldes nyt system i KL. Referatet fra mødet ligger nu også her på siden.

Dagsorden og bilag findes som pdf-filer nederst på siden. Referatet fra mødet er nu også at finde samme sted.

KL er overgået til et nyt system til at lave og samle dagsorden i. Det er første gang, at jeres dagsorden samles i det nye system, og der har været udfordringer med at nå frem til den dagsorden, som nu sendes ud – derfor lander materialet en smule forsinket i jeres indbakke.

Der er desværre fortsat nogle fejl og mangler, som der arbejdes intenst på at få rettet. Fx er opstillingen og sideskift ikke på plads endnu.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Dagsorden - Møde i TKU d. 8. februar 2013

  • Bilagsdel - Møde i TKU d. 8. februar 2013

  • Referat fra møde i TKU d. 8. februar 2013