21. januar 2013

Cultural probes

Lad brugeren producere data

Indtast alt-tekst her.

På Odense Værkstederne gav de brugerne et kamera og bad dem tage billeder af alt det, de synes var godt ved at arbejde på værkstedet. Dette billede er taget af en bruger, der syntes at noget af det bedste var at køre med denne palleløfter.

Hvorfor:

  • Du kan gennemføre det med få ressourcer, da borgeren selv producerer data. Det kan være ved at tage billeder, føre dagbog, sende sms’er eller postkort.
  • Du kan dokumentere en brugers hverdag uden projektgruppen er til stede.
  • Du får indsigt i aspekter af brugernes hverdag, holdninger og værdier, som du ikke selv spørger til. Det er brugeren der bestemmer, hvad der bliver dokumenteret.
”Det nye og fantastiske ved metoden er, at brugerne ikke blot kan give os de svar, de tror, vi vil høre. Et problem, vi har haft tidligere. Når de får et kamera er de nødt til at tage udgangspunkt i sig selv. De første 5-10 billeder var måske lidt tilfældige. Og når vi talte med brugerne bagefter, havde de svært ved at redegøre for dem. Men med de efterfølgende billeder havde de klart et mål. Og de kunne sagtens sætte ord og følelser på billederne.” Christina Pawsø, Odense Værkstederne. 

Gode råd:

  • Sørg for at stille brugeren en tydelig opgave, der gør det muligt at komme i gang. Men gør den bred nok til, at brugeren selv skal tænke kreativt. F.eks. ”hvad er en god hverdag for dig?”
  • Brug de data, som brugeren producerer, som et udgangspunkt for et en samtale med brugeren om de valg og tanker, der ligger bag.

 

YDERLIGERE MATERIALE