17. januar 2013

05 Test

Gør ideer til færdige koncepter

Testfasen er en lukkende proces, hvor der arbejdes med udviklingen af en prototype. Undervejs i processen skiftevis åbner og lukker man processen – men inden for rammerne af den udvalgte idé. I denne proces er det væsentligt, at såvel innovationens formål og behov som de organisatoriske rammer – ressourcemæssigt, kompetencemæssigt, fysisk m.m. - løbende inddrages som parametre for udviklingen af prototypen.

I testfasen skal I arbejde med ”universer”, der ikke findes – og dermed gå åbent og abstrakt til værks.

Det handler om at holde fast i, at få ideer testet i praksis. Formålet med at teste ideerne er at få dem videreudviklet og samtidig teste merværdi i praksis, således at de rigtige ideer kan udvælges til realisering. 

Hvad bidrager testfasen med?

  • Løsningerne bliver konkrete i udarbejdelsen af prototyper og prøvehandlinger
  • I bliver klogere på løsningens merværdi i den konkrete virkelighed
  • Gennem testforløbet udvikler I videre på løsningen
  • En tynd og overordnet ide bliver foldet ud ved at få liv gennem et testforløbet
  • I lærer undervejs og kan forbedre ideen uden store omkostninger i lille skala
  • I udvikler ikke til brugerne men sammen med brugerne

Gode råd:

  • Fokuser på de vigtigste aspekter i ideen og test dem enkelt og effektivt
  • Inddrag brugerne i testen og i videreudviklingen af ideen
  • Arbejde efter mantraerne: Byg-Test-Lær-Byg og ”Fail fast, fast cheap, get on with it”

Metoder i testfasen: