17. januar 2013

04 Prioritering

Konkretisering, systematisering og prioritering af ideerne

Prioriteringsfasen er en lukkende proces, hvor der arbejdes med konkretisering, systematisering og prioritering af de mange ideer. Denne proces afsluttes med beslutning om, hvilke ideer, der viderebearbejdes som prototype. I denne proces er det væsentligt, at målet for innovationen samt den organisatoriske etik for netop denne opgaveløsning tydeliggøres som væsentlige parametre for udvælgelsen.

I prioriteringstfasen skal I sortere og kategorisere de mange ideer fra ideudviklingen, således at I finder frem til de bedste ideer i sammenhængende og bærende koncepter. Vejen til at skabe koncepter går gennem prioriterings- og systematiseringsøvelser. I prioriteringsfasen er der samtidig fokus på den kommunikative del af konceptet fx ved at arbejde med en sigende overskrift.

Hvad bidrager konceptfasen til?

 • At vi går fra kvantitet til kvalitet – fra mange ideer til gode ideer
 • Orden og struktur i den kvantitativt store mængde af ideer
 • Prioritering af ideerne ud fra forskellige metoder og vurdering af ideernes merværdi
 • Kommunikative overvejelser omkring formidling af konceptet
 • De mange ideer bliver samlet i helhedsorienterede koncepter

Gode råd:

 • Vurder ideernes merværdi gennem forskellige prioriteringsøvelser
 • Fokuser på det unikke i konceptet – både indholdsmæssigt og kommunikativt
 • Se på tværs af ideerne – hvilke ideer er i ”familie” med hinanden?
 • Undersøg om ideerne kan kobles og blive et stærkt samlende koncept

Metoder:

 • De tre cirkler: Ideologi, Proces og Form
 • Pointskema – vurder ideernes merværdi gennem pointgivning
 • 4-feltstavel – vurder effekt af ideen og evnen til at gennemføre