17. januar 2013

03 Ideudvikling

Få ideer og find løsninger

Ideudviklingsfasen er en åbnende proces, hvor der skal ske en frisætning af de vante forestillinger om løsninger, og hvor der leges med virkeligheden uden tanke for umiddelbart realisme.

I ideudviklingsfasen samler I medarbejdere, brugere, interessenter, eksperter og personer med nye indgangsvinkler til din problemstilling på en ideworkshop. De centrale opdagelser og analyser fra opdagelsesfasen formidles på en motiverende og visuel formidlet måde. På ideworkshoppen er kvantitet et succeskriterium – jo flere ideer, des bedre. Efterfølgende kan de fremkomne ideer prioriteres, konkretiseres og kvalificeres.

Hvad bidrager ideudvikling med?

 • Mangfoldighed ved at samle en bredt sammensat gruppe af personer med forskellige vinkler og tilgange til udfordringen
 • En stor kvantitativ mængde af ideer – jo flere ideer, des bedre
 • En balance mellem en kreativ iscenesættelse via virkemidler som musik, fotos og indretning - og samtidig en stram struktureret opsamling på ideerne via skemaer og kategoriseringer

Gode råd:

 • Sammensæt deltagerkredsen til ideudvikling, så tværfaglighed og forskellighed sikres. Fx ved at invitere deltagere med: Driftsindsigt, ekspertindsigt, medarbejderindsigt, brugerindsigt, ledelsesindsigt, politisk-strategisk indsigt og kreative og innovative kompetencer.
 • Inddrag ekstreme brugere – fx brugeren, der kommer på biblioteket tre gange om dagen, hvis det handler om innovation på et bibliotek
 • Skab rum og lyst til, at deltagerne tænker utraditionelt
 • Varm deltagerne op til at tænke kreativt. Fx metoder fra Den Kreative Platform, hvor deltagerne bygge videre på hinandens historier og træner at sige JA-OG
 • Undgå en vurderende adfærd i idefasen. Tænk JA–OG og undgå JA–MEN
 • Ledelsen skal sætte rammerne for den selektive del af processen – hvad skal vi særligt lede efter?
 • Understøtte de vilde begejstrende ideer – og udforsk dem i detaljer
 • Skab en kunstig brændende platform, hvor deltagerne ”tvinges” til at forholde sig til et scenarie, hvor der eksempelvis skal dobbelt så mange brugere gennem systemet

Metoder i ideskabelsen: