17. januar 2013

02 Tematisering

Fra opdagelse til indsigt

02 tematisering

Når du hænger alt materialet fra opdagelsesfasen op i samme rum kan du nemmere finde sammenhænge og temaer på tværs af opdagelserne.

Tematiseringsfasen er en lukkende proces, hvor de mange mulige perspektiver sorteres, systematiseres og grupperes i forhold til formålet med innovationen.

I tematiseringsfasen udforsker I det materiale, der er indsamlet i opdagelsesfasen. Undgå den klassisk akademiske analyse og find i stedet mønstre, sammenhænge, modsætninger og overraskelser i materialet. Når I tematiserer datamaterialet fokuserer I også det videre arbejde: I vælger noget fra.

Hvad bidrager tematiseringsfasen med?

  • Temaer i datamaterialet og fokus til det videre arbejde.
  • Overblik, prioriteringer og kategorier i materialet, som afsæt for ideudviklingen

Gode råd:

  • Indret et rum med udskrifter fra interviews, billeder og andet materiale og hæng det hele op på en stor væg. Gå derefter rundt med post-it og notér kommentarer og indsigter
  • Vær flere om at analysere materialet; forskellige øjne ser forskellige ting
  • Forsøg at være opmærksom på fordomme og forforståelser - og find ikke blot de oplagte mønstre
  • Led efter det, der understøtter mønstrene, og som går på tværs af datamaterialet
  • Find sigende udsagn, eksempler og historier
  • Tænk i brugernes perspektiv. Gennemfør eksempelvis en tematiseringsworkshop med deltagende brugere.
  • Tænk i samarbejdsperspektivet. Inspirationen kan ofte komme fra andre sektorer. 

Metoder i tematiseringen: