17. januar 2013

01 Opdagelse

Gå på opdagelse hos brugerne

Opdagelsesfasen

Som antropolog ser du verden med en anderledes lup, som skaber nytænkning

Opdagelsesfasen er en åbnende proces, hvor der skabes mulighed for at se udfordringer og potentialer med andre øjne. Her skal der gives slip på den eksisterende forståelse af udfordringer og potentialer ved at få nye perspektiver og indsigter.

I går på opdagelse hos brugerne og ser på, hvad de gør, hvad de siger og hvad de omgiver sig med – herunder identificere mønstre og uoverensstemmelser. Jeres rolle er observerende og beskrivende snarere end ekspertfaglig. I spørger ikke brugerne, hvad de ønsker sig, men undersøger brugernes konkrete erfaringer og oplevelser med mødet med det kommunale system. I indtager en antropologisk position præget af åbenhed og deltagende observation.

Hvad bidrager opdagelsesfasen med?

 • Friske øjne på egen og andres praksis
 • Nye indsigter, der udfordrer vant tankegang og bidrager til nye svar
 • Et grundlag for undren og skæve spørgsmål til de dominerende forestillinger

Gode råd

 • Vær systematisk og grundig i jeres opdagelser og sæt god tid af til fasen
 • Udvælg relevante brugere kvalitativt – og sørg for at nå omkring de relevante brugertyper
 • Kombiner opdagelsesmetoderne, så I udnytter styrkerne og opnår synergi i forhold til det, I ønsker indsigt i
 • Gå på opdagelse, som om I intet ved om jeres fagområde – og inviter gerne nogle ”fremmede øjne” med
 • Tænk ikke i løsninger, når I er på opdagelse – det vil lukke graden af opdagelser. I er kun interesserede i at opdage nutiden og genopdage fortiden – ikke finde på fremtiden
 • Overvej, hvordan I dokumenterer opdagelserne: video, billeder, citater, transskribering, feltnoter m.m. Dokumentationen ligger til grund for tematiseringsfasen.

Metoder

YDERLIGERE MATERIALE

 • LINK

  Den kommunale model for bruger- og medarbejderdreven innovation

 • LINK

  Videre til tematisering