17. januar 2013

00 Fokusering

Identificér problemstilling og potentiale

Fokuseringsfasen er en lukkende proces, hvor der skal vælges blandt de mange mulige udfordringer og potentialer som genstand for innovation. Her er beslutninger om indsatsområder, mål for organisationen m.m. vigtige rammesættere for beslutningen.

I udvælger og afdækker den udfordring eller det potentiale, I ønsker at innovere på. Fokus vil sandsynligvis ændre sig gennem innovationsforløbet, men det er centralt at arbejde med at beskrive udgangspunktet eller ”nulpunktet” for at sætte innovationsforløbet i gang.

Udgangspunktet kan beskrives ud fra kvalitative og kvantitative kriterier – og I arbejder med at beskrive den forventede merværdi fx øget produktivitet, effekt, serviceoplevelse, demokratisk involvering blandt borgerne og trivsel blandt kommunale medarbejdere og ledere.

Hvad bidrager fokuseringsfasen med?

 • En platform for at tale åbent om forskellige vinkler og holdninger til en udfordring eller et potentiale
 • Et klart fokus, der kvalificerer planlægningen af opdagelsesfasen
 • Øjebliksbilleder af situationen i dag, som giver mulighed for senere at undersøge forandringernes effekt
 • Beskrivelse af en forventet merværdi, der understøtter opbakningen til innovationsforløbet i organisationen

Gode råd

 • Ledelsen bør indtage en central plads, når fokus skal udvælges
 • Inddrag en bred gruppe af interessenter til en brainstorm på udfordringer og potentialer – invitér gerne eksterne interessenter med
 • Hvis ikke I kan finde konkrete hændelser, der bekræfter det udvalgte fokus som en udfordring eller et potentiale, så bør I overveje om det er et relevant fokus
 • Har I fokuseret på en udfordring, vend da formuleringen til et potentiale, så jeres fokus er fremadrettet og energiskabende
 • Når I taler om merværdi, så kom omkring alle fem bundlinjer for innovation
 • Vær klar på, at den forventede merværdi kan ende med at se helt anderledes ud end forventet. Lav derfor hellere mange, simple øjebliksbilleder end en stor nulpunktsmåling
 • Vær klar på, at fokus kan – og må – ændre sig, når I i opdagelsesfasen får indsigt i brugernes oplevelser
 • Som en del af fokuseringen kan I med fordel tage på en hurtig opdagelse hos brugerne for at afprøve jeres fokus tidligt i forløbet, fx gennem interview eller ved at gennemføre en brugerrejse

Metoder:

Interview med ”Hvad nu hvis”-spørgsmål

Cafemetoden

Vandfald

Desk research

Red/Blue Ocean