19. februar 2013

Vækst, udvikling og beskæftigelse skal ske i tæt samarbejde med virksomhederne