14. februar 2013

Politisk lederskab på teknik- og miljøområdet

Der er fokus på det kommunalpolitiske lederskab og nytænkning på teknik- og miljøområdet, når KL’s konference Politisk Forum løber af stablen 2. og 3. maj 2013.

Kommunerne er midt i en omstillingstid, og særligt på teknik- og miljøområdet er der muligheder for nytænkning. Grøn innovation i kommunerne handler om at skabe nye måder at samarbejde på og nye måder at løse opgaver på i fremtiden. Kommunalpolitikerne får fremover en vigtigere rolle som samlende kraft for både borgere, virksomheder, forsyningsselskaber, andre kommuner og civilsamfundet.

Hvordan det lederskab skal gribes og føres ud i livet, bliver omdrejningspunktet for KL’s konference Politisk Forum, der holdes den 2. og 3. maj 2013 på Hotel Menstrup Kro i Næstved.

Livskvalitet til borgerne

”På teknik- og miljøområdet sørger vi for, at det fysiske miljø giver borgerne livskvalitet – i byerne, i naturen og i det åbne land. Vi vil gerne sætte fokus på, at det kommunalpolitiske lederskab bliver styrket, så vi får en tydelig sammenhæng og fælles retning i kommunens opgaveløsning. Vi skal lokalpolitisk bruge alle de muligheder, der er knyttet til hvert unikt sted i Danmark, når vi omdanner affald til energi, eller sikrer vores kommuner mod skybrud,” siger formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, Martin Damm.

Under overskriften ”Vejen til fremtidens kommune” samles både lokalpolitikere, chefer, rådgivere og styrelser på teknik- og  miljøområdet på konferencen, der udover en paneldebat om fremtidens kommunestyre også byder på diskussions-battle om fremtidens landbrugsland, en lang række temamøder på teknik- og miljøområdet, faglige udflugter i værtskommunen Næstved, samt oplæg fra fødevare-, landbrugs- og fiskeriminister Mette Gjerskov (S) og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R).

Se mere om konferecen på www.kl.dk/politiskforum13

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere om Politisk Forum og tilmeld dig konferencen her