22. februar 2013

Overenskomsten på plads for kommunale pædagoger

KL har indgået aftale med BUPL. Forliget indebærer blandt andet højere pension og forhandlinger om ændrede arbejdstidsregler for skolepædagoger.

Det er mange overenskomstaftaler, der i disse dage falder på plads mellem KL og de kommunale personaleorganisationer.

Senest har KL fredag morgen indgået en aftale med BUPL om løn- og ansættelsesvilkår for pædagoger for de næste to år. Hvis forliget godkendes, træder det i kraft 1. april.

Bedre pension

Forliget med BUPL indebærer, at pensionsprocenten forhøjes fra 13,77 til 13,98 pct. for både måneds- og timelønnede pædagoger.

Samtidig nedsættes karensperioden for, hvornår man opnår pension, for de ikke-pædagoguddannede, der er omfattet af BUPL-aftalen, fra 12 til seks måneder. Disse pensionsforbedringer træder i kraft 1. januar 2014.

Der er fortsat ikke nogen karensperiode for alle andre pædagoger. Og det er KL’s mål, at karensperioden for de ikke-uddannede ved kommende overenskomstaftaler  nedsættes yderligere.

Forbedringerne på pensionsområdet ligger inden for en økonomisk ramme på 0,25 pct., der kommer oven i de lønforbedringer, der blev aftalt mellem KL og KTO i lørdags.

Nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Det er herudover aftalt, at der i løbet af overenskomstperioden skal forhandles om en ændring af arbejdstidsreglerne for skolepædagoger. Målet er at sikre fornuftige rammer for skolepædagogernes arbejde i lyset af en kommende skolereform.

Forhandlingerne indledes, så snart det nærmere indhold af en sådan reform er kendt. Målet er, at forhandlingerne er afsluttet i god tid inden 1. august 2014, hvor skolereformen ventes at træder i kraft.

Endelig er KL og BUPL nået til enighed om en række personalepolitiske projekter – blandt andet et projekt, der skal fremme det gode samarbejde mellem pædagoger og lærere i folkeskolen, og et projekt, der skal fokusere på at nedbringe andelen af deltidsansatte pædagoger.

Læs mere om forliget mellem KL og BUPL her.