27. februar 2013

Løn- og Personalenyt nr. 2013:20

Løn- og Personalenye nr. 2013:20 af 27. februar 2013 vedrørende forlig på HUS/REN-området.

Den 26. februar 2013 er der indgået forlig med FOA og 3F om fornyelse af de fire overenskomster på HUS/REN-området.

Læs mere i vedhæftede Løn- og Personalenyt.

YDERLIGERE MATERIALE