25. februar 2013

Løn- og Personalenyt nr. 2013:13

Løn- og Personalenyt nr. 2013:13 af 25. februar 2013 vedrørende forlig for tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem.

Den 20. februar 2013 er der indgået forlig med FOA om fornyelse af overenskomsten for tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem.

Læs mere i vedhæftede Løn- og Personalenyt.

YDERLIGERE MATERIALE