25. februar 2013

Løn- og Personalenyt nr. 2013:12

Løn- og Personalenyt nr. 2013:12 af 25. februar 2013 vedrørende forlig for ledere/mellemledere.

Den 24. februar 2013 er der indgået forlig med FOA - Fag og Arbejde, LederForum og KL om fornyelse af overenskomsten for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg.

Læs mere i vedhæftede Løn- og Personalenyt.

YDERLIGERE MATERIALE