22. februar 2013

Løn- og Personalenyt nr. 2013:05

Løn- og Personalenyt nr. 2013:05 af 22. februar 2013 vedrørende forlig med BUPL

Der er den 22. feburar 2013 indgået forlig med BUPL om pædagoger på daginstitutioner mv..

 

Læs mere i vedhæftede Løn- og Personalenyt.

YDERLIGERE MATERIALE