19. februar 2013

Løn- og Personalenyt nr. 2013:03

Løn- og Personalenyt nr. 2013:03 af 19. februar 2013 vedrørende forlig med AC

Der er den 19. februar 2013 indgået forlig med AC for akademikere ansat i kommuner.

Læs mere i vedhæftede Løn- og Personalenyt.

YDERLIGERE MATERIALE