26. februar 2013

Løn- og Personalenyt 2013:15

Løn- og Personalenyt nr. 2013:15 af 26. februar 2013 vedrørende forlig for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner.

Den 25. februar 2013 er der indgået forlig med SL om fornyelse af overenskomsten for socialpædagoger og pædagoger ved døgninstitutioner.

Læs mere i vedhæftede Løn- og Personalenyt.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LPN201315

  • Forhandlingsprotokol SL socialpædagoger og pædagogisk personale på døgnområdet