18. februar 2013

KL's guide om personalejuraen i forbindelse med implementeringen af tilsynsreformen på det sociale område

KL har udarbejdet en guide om personalejuraen i forbindelse med implementeringen af tilsynsreformen på det sociale område.

Guiden beskriver de personalejuridiske forhold ved overførsel af medarbejdere fra kommuner og regioner til de fem tilsynskommuner samt en tids- og aktivitetsplan. Der er endvidere udarbejdet tre brevskabeloner, som kommunerne kan anvende i forbindelse med medarbejderoverdragelsen.

Der er tale om et meget komprimeret tidsforløb frem til overdragelsen af opgaver og medarbejdere til tilsynskommunerne d. 1. november 2013. Det er derfor vigtigt, at såvel de afgivende kommuner som tilsynskommunerne allerede nu iværksætter de nødvendige initiativer i forhold til overdragelse af  medarbejdere.

Personalejuridiske spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Niels Nørby Pedersen, nnp@kl.dk eller konsulent Inge Buhl, ifb@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • Guide - Tilsynsreform 12.02.2013

  • Tilsyn - Brev 1 - ikke væsentlige vilkårsændringer

  • Tilsyn - Brev 2 - væsentlige vilkårsændringer

  • Tilsym - Brev 3 - væsentlige vilkårsændringer TR mv