04. februar 2013

KL´s høringssvar vedr. Natura 2000skovtilskud og tilskud til grøn skovdriftsplan

Kommunernes handleplansansvar bør tilgodeses i den nye vejledning. Det er én af flere ting, som KL påpeger i Naturstyrelsens vejledning om Natura 2000-skovtilskud.

Yderligere oplysninger fås i filen herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KLs høringssvar vedr Natura 2000-skovtilskud