28. februar 2013

KL om miljørapport: De gode råd på affaldsområdet hjælper kun i teorien

KL ærgrer sig over, at de miljøøkonomiske vismænd i den just udkomne rapport ”Miljø og Økonomi 2013” peger på, at fuld udlicitering af husholdningsaffaldet vil sikre bedre kapacitetsudnyttelse end ”hvile-i-sig selv”-princippet.

”Det er rigtigt ærgerligt, at vismændene forfalder til teoretiske ”alt-andet-lige” anbefalinger. Og det har ikke bund i virkeligheden, når de på affaldsområdet anbefaler markedet som løsning på problemerne med kapacitetstilpasning i affaldssektoren”, siger formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Martin Damm

”Det er rigtigt, at hvile-i-sig-selv princippet ikke er ideelt, men hvis man kigger sig omkring i Europa, så har det allerede vist sig, at en hovedløs liberalisering af affaldsmarkedet fører til private monopoler og stigende priser for forbrugerne”, siger Martin Damm

Et godt eksempel er Frankrig, hvor en fuld privatisering af affaldsområdet allerede er en realitet. Det har ført til private monopoler, som endda har opkøbt affaldstransportørerne, og det har ikke givet forbrugerne lavere priser.

”Jeg er helt enig med miljøminister Ida Auken i, at vismændenes teoretiske antagelser skygger for virkelige problemer, når vismændene antager, at alle varer kan erstattes af andre varer.”

”Der er en stigende mangel på affald både til genbrug og energiproduktion, og det betyder jo, at et privat udenlandsk monopol, som vi med al sandsynlighed vil få i et lille land som Danmark, vil medføre prisstigninger for forbrugerne,” siger Martin Damm.

Han opfordrer derfor til, at miljøministeren med afsæt i den kommende ressourcestrategi sætter sig i spidsen for en intelligent løsning på de to miljøpolitiske hovedproblemer i affaldssektoren:

”Vi skal have skruet ned for kapaciteten og øget genanvendelsen af affaldet. Løsningen er langt fra så enkel, som vismændene antyder,” understreger Martin Damm.

Rapporten fra de miljøøkonomiske vismænd kan ses her.

Yderligere oplysninger i KL hos pressechef Jonas Heltberg, 3370-3333, jhe@kl.dk