28. februar 2013

KL-forlig med Sundhedskartellet bidrager til at udvikle det nære sundhedsvæsen

Der er indgået aftale om løn- og ansættelsesvilkår for over 28.000 kommunale medarbejdere på sundhedsområdet.

Efter en lang nats forhandlinger er KL torsdag morgen nået til enighed med Sundhedskartellet om ny overenskomst for de næste to år for ca. 28.200 kommunale sundhedsmedarbejdere.

Aftalen dækker blandt andet syge- og sundhedsplejersker, ergo- og fysioterapeuter, økonomaer og ernæringsassistenter.

Udvikling af det nære sundhedsvæsen

Som noget nyt er to nye sundhedsgrupper kommet ind under en kommunal overenskomst, nemlig farmakonomerne og jordemødrene.

”Overenskomstdækningen af disse to faggrupper afspejler udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor flere personalegrupper, man normalt forbinder med sygehusene og regionerne, også begynder at blive ansat i kommunerne,” siger KL’s forhandlingsleder, afdelingschef Lene Møller.

”Det gælder blandt andet jordemødre, der især arbejder i den kommunale sundhedspleje, og farmakonomer, der har vigtige opgaver med medicinhåndtering i den kommunale ældrepleje,” tilføjer hun.

I forhandlingerne er parterne desuden blevet enige om fortsat udvikling af et igangværende projekt om kliniske retningslinjer inden for det nære sundhedsvæsen.

Samme økonomiske ramme som KTO-forlig

Forliget mellem KL og Sundhedskartellet indeholder forskellige forbedringer afløn og pension inden for samme økonomiske ramme, som KL tidligere har aftalt med forhandlingsfællesskabet KTO og en række personaleorganisationer.

Og reguleringsordningen bliver videreført, således at Sundhedskartellets medlemmer er sikret en lønudvikling, der er parallel med udviklingen på det private arbejdsmarked.

KL og Sundhedskartellet er med forliget også nået til enighed om at modernisere forhandlingsretten for ledere, der således selv kan forhandle deres løn. Lønnen skal dog fortsat aftales med organisationen.

Overenskomsten skal nu godkendes, dels af KL’s Løn- og Personaleudvalg og Kommunernes Lønningsnævn, dels af Sundhedskartellets medlemmer. Hvis dette sker, træder den i kraft 1. april og har virkning to år frem.

Læs mere om forliget mellem KL og Sundhedskartellet her.

 Læs mere om overenskomstforhandlingerne

Kan mine børn komme i skole? Få spørgsmål og svar om lockout her

Læs mere om overenskomstforhandlingerne 2013 og konflikten

Se, hvorfor KL ønsker at modernisere lærernes arbejdstid på meretidsammen.dk

YDERLIGERE MATERIALE